หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม


     มื่อวันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น นายบรรเทา พร้อมเพรียง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย และ ฝึกปฏิบัติ ณ บริเวณใต้สะพานแม่นำยม

 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
 • โครงการผู้ก่อการดี (Merit Maker) ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม 2561
    

ประมวลภาพกิจกรรม