หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย

เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายเรือง   จำนวน  1  เส้น

  ณ  หมู่ที่  8  ตำบลยางซ้าย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย

เอกสารแนบ 1

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2558