หน้าหลัก ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง


สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จานวน 7 เครื่อง พร้อมติดตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลยางซ้าย

เอกสารแนบ
 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา
เมื่อวันที่ : 9 กรกฎาคม 2558