หน้าหลัก   ผลการปฏิบัติงาน    ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา