หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูลด้านการปศุสัตว์

ข้อมูลด้านการปศุสัตว์

 

 

โคเนื้อ

สุกร

ไก่พื้นเมือง

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวน

ครัวเรือน

 

 

(ตัว)

 

(ตัว)

 

(ตัว)

 

1

บ้านยางซ้าย

14

2

 

 

121

10

2

บ้านบางหว่าน

 

 

40

1

1,519

49

3

บ้านกระชงค์

 

 

133

3

119

17

4

บ้านหรรษา

 

 

40

2

592

42

5

บ้านวังโพธิ์

 

 

2

1

1,411

38

6

บ้านวังขวัญ

 

 

43

5

345

21

7

บ้านใหม่บางกระบาน

41

4

15

1

2,489

38

8

บ้านใหม่บางหว่าน

 

 

 

 

1,016

56

9

บ้านมะขามค่อม

 

 

 

 

241

18

10

บ้านบางกระบาน

10

1

 

 

495

26

11

บ้านยางซ้ายสามัคคี

 

 

42

8

840

49

12

บ้านชาญเมืองพัฒน์

 

 

 

 

1,204

33

รวม

65

7

315

21

10,392

397

ที่มา  :  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย  ปี 2554

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา