หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ

ประเภท

จำนวน

(แห่ง)

1

แม่น้ำยม

1

2

เขื่อน

1

3

ฝาย

3

4

คลอง

65

5

หนอง/บึง

3

6

บ่อบาดาล/บ่อโยก

231

7

บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

11

8

สระน้ำ

293

 

ที่

ชื่อแหล่งน้ำ

พื้นที่ใช้ประโยชน์

1

แม่น้ำยม

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12

2

คลองโว้งประดา

1, 2, 6

3

คลองตาน้อย (คลองตาบุด/คลองบางหว่าน)

2

4

คลองห้วยสวาย

3, 7

5

สระหนองบัว

3, 7, 10

6

คลองบ้านหลุม

4

7

คลองหรรษา

4

8

คลองด่านช้าง

5

9

คลองวังขวัญ

 6

10

คลองหนองไข่น้ำ

6, 11

11

คลองเสือหลง

7

12

คลองบางพลับ

3, 8

13

คลองตาทรัพย์

9, 10

14

คลองห้วยหนัง

7, 10

15

คลองบางกระบาน

7, 10

16

คลองวังไม้ไกล

9

17

คลองปากคูณ

9

18

คลองบางมืด

10

19

คลองกระชงค์

12

20

คลองเพื่อการเกษตรและประมง (คลองปลา) 27 คลอง

5, 9

 

ที่

ชื่อ

พื้นที่ใช้ประโยชน์

1

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านยางซ้าย

1, 5, 6, 11

2

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านบางหว่าน

2

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา