หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ที่

ประเภท

ปี 2553

จำนวน (แห่ง)

ปี 2555

จำนวน (แห่ง)

1

สถานีบริการน้ำมัน

10

11

2

ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร

93

98

3

ร้านรับซ่อมยานยนต์ (รวมจักรยาน/สามล้อถีบ)

12

12

4

ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

2

2

5

ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

1

1

6

โรงงานเพาะถั่วงอก

1

1

7

โรงน้ำปลา

4

1

8

ร้านตัดผม

4

6

9

ร้านอินเตอร์เน็ต

-

2

10

ร้านรับซื้อของเก่า

5

5

11

ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

5

5

12

โกดัง

6

7

13

ร้านนวดแผนไทย

1

1

14

โรงสี

3

3

15

โต๊ะสนุกเกอร์

4

4

16

ร้านตัดเสื้อ

4

4

17

ร้านค้า VCD

-

-

18

ร้านขายน้ำ

1

1

19

ขายโรงศพ

1

1

 

รวมทั้งสิ้น

157

162

 

ที่

ประเภท

ปี 2553

จำนวน (แห่ง)

ปี 2555

จำนวน (แห่ง)

1

โรงงานเฟอร์นิเจอร์

1

1

2

โรงงานพลาสติก

1

1

3

โรงงานขนมปัง

3

3

 

รวมทั้งสิ้น

5

5

 

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา