หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    คณะผู้บริหาร
 

นายบรรเทา  พร้อมเพรียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายประกอบ อินทราช

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางกิรณา  คงนา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางอุไร  พร้อมเพรียง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 
เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา