หน้าหลัก   กลุ่มองค์กรต่างๆ    ชมรมผู้สูงอายุ


 

ประธานชมรมผู้สูงอายุ

และ

เจ้าหน้าที่การเงิน(ชมรมฯและฌาปนกิจสงเคราะห์)

 

เจ้าหน้าที่การเงิน (ชมรมฯ)

 

เจ้าหน้าที่การเงิน (ฌาปนกิจสงเคราะห์)

 

เจ้าหน้าที่การเงิน (ฌาปนกิจสงเคราะห์)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและฌาปนกิจสงเคราะห์

การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ ปี 2554 - 2558

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา