หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

การเลือกตั้งในพื้นที่

 

เลือกตั้งเมื่อ

จำนวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง

จำนวนผู้ไป

ใช้สิทธิเลือกตั้ง

บัตรเสีย

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน

 

วันที่

(คน)

คน

ร้อยละ

ใบ

ร้อยละ

ใบ

ร้อยละ

สส.

 

 

 

 

 

 

 

 

สว.

 

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบจ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ส. อบจ. เขต 5 ต.ยางซ้าย

27 พ.ค. 55

7,413

4,266

57.55

162

4.09

141

3.56

ส.อบต.ยางซ้าย

30 ก.ย. 55

7,358

5,285

71.83

132

2.50

86

1.63

-  หมู่ที่ 1

30 ก.ย. 55

619

435

70.27

12

2.76

1

0.23

- หมู่ที่ 2

30 ก.ย. 55

939

650

69.22

14

2.15

3

0.46

- หมู่ที่ 3

30 ก.ย. 55

662

499

75.38

9

1.80

4

0.80

- หมู่ที่ 4

30 ก.ย. 55

974

663

68.07

14

2.11

2

0.30

- หมู่ที่ 5

30 ก.ย. 55

521

397

76.20

13

3.27

0

0.00

- หมู่ที่ 6

30 ก.ย. 55

241

195

80.91

6

3.08

0

0.00

- หมู่ที่ 7

30 ก.ย. 55

804

517

64.30

6

1.16

9

1.74

- หมู่ที่ 8

30 ก.ย. 55

642

464

72.27

16

3.45

3

0.65

- หมู่ที่ 9

30 ก.ย. 55

405

321

79.26

7

2.18

0

0.00

- หมู่ที่ 10

30 ก.ย. 55

356

289

81.18

11

3.81

0

0.00

- หมู่ที่ 11

30 ก.ย. 55

407

348

85.50

9

2.59

2

0.57

- หมู่ที่ 12

30 ก.ย. 55

788

507

64.34

15

2.96

62

12.23

นายก อบต.

30 ก.ย. 55

7,374

5,293

71.78

345

6.52

54

1.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา