หน้าหลัก   ผลการปฏิบัติงาน    รายงานการประชุมสภา

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลยางซ้าย เดือนธันวาคม 56

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลยางซ้าย เดือนกุมภาพันธ์ 57

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลยางซ้าย เดือนพฤษภาคม 57

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลยางซ้าย เดือนมิถุนายน 57

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลยางซ้าย เดือนสิงหาคม 57

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลยางซ้าย เดือนกันยายน 57

ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตบลยางซ้าย เดือนันยายน 57

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา