หน้าหลัก   ผลการปฏิบัติงาน    รายงานทางการเงิน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557

เอกสารแนบ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557

เอกสารแนบ

รายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา