หน้าหลัก   ผลการปฏิบัติงาน    รายงานสถิติการรับง่าย

รายงานทางการเงินรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2556

แสดงรายงานทางการเงินรับ ประจำปี 2556

แสดงรายงานทางการเงินจ่าย ประจำปี 2556

รายงานทางการเงินเรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2557

แสดงรายงานทางการเงินรับ ประจำปี 2557

แสดงรายงานทางการเงินจ่าย ประจำปี 2557

รายงานทางการเงินเรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2558

แสดงรายงานทางการเงินรับ ประจำปี 2558

แสดงรายงานทางการจ่ายประจำปี 2558

รายงานทางการเงินเรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2559

แสดงรายงานทางการเงินรับ ประจำปี 2559

แสดงรายงานทางการจ่ายเงิน ประจำปี 2559

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา