หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขต

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองสุโขทัย  โดยเฉลี่ย  3 – 8 กิโลเมตร  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย  มีแม่น้ำยมไหลผ่านศูนย์กลางของพื้นที่ มีถนนลาดยางสายหลักคือ ทางหลวงสาย 1293 (สายสุโขทัย – บางระกำ ซึ่งเชื่อมต่อจากถนนหมายเลข 12 (ถนนสิงหวัฒน์) บริเวณสี่แยกกระชงค์ และถนนสายรองคือ ถนนสายยางซ้าย-ทุ่งหลวง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง  ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลธานี  อำเภอเมืองสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลปากพระ  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย


สภาพภูมิประเทศ และลักษณะอากาศ

ภูมิประเทศ    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง มีแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายหลัก ไหลผ่านกลางพื้นที่ (จากเหนือลงใต้)

ลักษณะอากาศ     

ฤดูร้อน  อยู่ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม
 ฤดูหนาว ฤดูหนาว    อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม – มกราคม

 

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา