หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป    ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจุฬาพัชร  สุริยะลังกา

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

(ว่าง)

ผู้ช่วยนักวิชการศึกษา

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหรรษาเจริญ (ประชานุเคราะห์)

นางจุฑามาศ  กองเมืองปัก

ครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                       

                                                         (ว่าง)                                     นางมณฑา  ศรีชู             นางสาวสุภาพร  เกษรจรุง

                                                      ผู้ดูแลเด็ก                                   ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก                ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านยางซ้ายพรหมมาประชาสรรค์

นางปิยะฉัตร  เอี่ยมประพันธ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่บางกระบานฯ

นางยุพา  เทศทอง

ผู้ดูแลเด็ก

 

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา