หน้าหลัก   ผลการปฏิบัติงาน    แผนการจัดซื้อจัดจาง

รายงา่นแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 ต่อ

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา