หน้าหลัก   นโยบายและแผน    แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศกำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประกาศกำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศกำหนดใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เปิดสอบ ราชการ งานราชการ หางาน สอบราชการ พนักงานราชการ สอบบรรจุ หางาน รับสมัครงาน สอบ กพ. อบต. สอบภาค ก สอบภาค ข รับสมัครงาน ศูนย์รวมงานราชกา